logo
Diëtistenpraktijk Marjolein Westland
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik voer bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gemaakt voedingsadvies op en heb mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggenappeltaart
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik toon respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over mij of de behandeling én komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).